Kireei – Tiralahilacha

Editorial per al número 9 de Kireei Magazine amb els dissenys de Tiralahilacha.

Model: Uma Bunnag

MUA: Carmina Camps